0°C

Agrarische loonbedrijven in 2020 in de min

De agrarische loonbedrijven hebben in 2020 een negatief bedrijfseconomisch resultaat geboekt. Dit is het derde opeenvolgende jaar dat ze rode cijfers schrijven. Grondverzetbedrijven zagen de baten wel toenemen, blijkt uit de resultaten van de eerste 97 deelnemers aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas.

Ondanks de coronacrisis steeg de omzet en verbeterde het resultaat in de Cumela-sector in 2020. Gemiddeld steeg de omzet in die sector vorig jaar met 3,2 procent. Bij de grondverzetbedrijven is de brutomarge met 4,8 procent duidelijk meer gestegen dan bij de gemengde bedrijven, waar de stijging uitkomt op 2,2 procent. 

Opvallend is dat de brutomarge voor de agrarische loonbedrijven zelfs met 0,4 procent is gedaald. Deze bedrijven profiteerden duidelijk niet van het goede werkaanbod buiten de landbouw. Voor het derde opeenvolgende jaar hadden zij te maken met een relatief droge zomer, met als gevolg minder inkuilwerk. De omzet van een gemiddeld Cumela-bedrijf steeg met 84.000 euro van 2.646.000 in 2019 naar 2.730.000 euro in 2020. 

Brandstofprijzen

Een min of meer positief effect van de coronacrisis was de daling van de brandstofprijzen. Daardoor waren de machinekosten duidelijk lager, omdat de brandstofkosten met 2 procent afnamen. In 2021 is dit effect al geheel tenietgedaan. In augustus waren de brandstofkosten 12,7 procent hoger dan in heel 2020. 

Hoewel de lonen voor de meeste cao’s stegen, bleven de arbeidskosten per fte met 48.799 euro min of meer gelijk. Volgens Cumela is dit te danken aan een goede spreiding van de werkzaamheden, waardoor het aantal gemaakte overuren beperkt is gebleven. 

Bedrijfseconomisch resultaat

Het bedrijfseconomisch resultaat van een gemiddeld Cumela-bedrijf komt in 2020 uit op 50.787 euro. Dit is een resultaatsverbetering van 38.267 euro. Dit geldt zowel voor de grondverzetbedrijven, de gemengde bedrijven als de agrarische loonbedrijven. Wat opvalt is dat de agrarische loonbedrijven, in tegenstelling tot de andere bedrijfstypes, nog steeds uitkomen op een negatief rendement van 16.256 euro. 

Bij dit negatieve bedrijfseconomisch rendement plaatst Cumela een kanttekening omdat de beoordeling vooral de benutting van arbeid en machines inzichtelijk maakt. Daarvoor worden incidentele baten en lasten toegerekend. Overige opbrengsten en het saldo van een nevenbedrijf worden niet meegeteld. De negatieve bedrijfseconomische cijfers betekenen volgens Cumela niet dat deze bedrijven niet levensvatbaar zijn.

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/27/agrarische-loonbedrijven-in-2020-in-de-min?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-30-10-2021

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl