0°C

Stivas breidt rol verder uit, verhuist en krijgt een nieuwe directeur

Stivas heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé gebiedsontwikkelaar in het landelijk gebied.
Onze organisatie is in Noord-Holland, vooral onder agrariërs, van oudsher bekend om z’n expertise op
 het gebied van kavelruil: het uitruilen van percelen grond tussen grondbezitters onderling. Stivas heeft in de loop der jaren talloze grondruilingen georganiseerd en begeleid.


Uitbreiding rol
De laatste jaren gaat het ook steeds vaker om het uitruilen van land voor andere (maatschappelijke)
doeleinden, zoals waterbeheer, natuur en recreatie. Thema’s daarbij zijn onder meer verduurzaming
van de agrarische structuur, een gezonde bodem en leefomgeving, biodiversiteit, veilige
voedselproductie en helder en schoon water. Daarbij zijn naast agrariërs ook andere partijen
betrokken, zoals Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Stivas is dan dé onafhankelijke
ontwikkelaar van de Groene Ruimte, sterk geworteld in de regio en met een ijzersterk netwerk onder
met name boeren en tuinders.


Afronding fusie
Om invulling te geven aan de verbreding van taken hebben de laatste regionale zelfstandige
stichtingen Stivas de Kop en Stivas Zaan- en Kennemer besloten tot een volledige fusie met Stivas.
Het vertrouwen in de nieuwe rol van STIVAS is met deze algehele fusie door alle betrokkenen
onderschreven.


Verhuizing
Per 9 september 2021 is Stivas verhuisd van Zwaagdijk naar Alkmaar. Een meer centrale locatie, die
past bij de veranderende rol en positie binnen het landelijk gebied. Door te verhuizen in de nabijheid
van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en Greenport NHN, wordt ingezet op een versterking van functies
en wordt waar mogelijk de samenwerking gezocht.


Nieuwe directeur
Per 1 september heeft Stivas een nieuwe directeur, in de persoon van Jan Buijs. Hij volgt Erwin van
den Berg op, die als rentmeester betrokken blijft bij Stivas. Hij heeft vanaf de verzelfstandiging in
2007 leiding gegeven aan onze organisatie. Onder zijn leiding heeft Stivas de stap naar een wendbare
organisatie kunnen maken. Stivas is verheugd dat Jan Buijs, ervaren adviseur in de agro-business van
Noord-Holland, het stokje heeft overgenomen om verder te bouwen aan een flexibele en krachtige
organisatie. De uitvoering van de organisatie van Stivas is in handen van een klein vast kernteam en
een aantal flexibele inhuurkrachten.

Het bestuur bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur. Op korte termijn wordt gewerkt aan een
vernieuwde bestuursvorm passend bij de ‘vernieuwde’ Stichting.

Wilt u meer informatie over dit persbericht? Bel of mail met Stivas.
Adres: Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar (gebouw C, kamer 1-09a)
Telefoon:   085-0163272
Email: secretariaat@stivas.nl
Web: www.stivas.nl

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl