0°C

Column Jeroen Noot – Toekomst voor jonge agrarisch ondernemers? Zeker wel! 

De regels voor agrarische bedrijven zijn de afgelopen jaren alsmaar aangescherpt. Voor een deel terecht; het is voor ons allemaal belangrijk om de wereld leefbaar te houden. Maar als de stikstofplannen uit Den Haag doorgaan, moeten veel bedrijven inkrimpen of stoppen. Dit is bijzonder wrang, helemaal als je weet hoeveel deze sector al heeft geïnvesteerd in het verduurzamen van de bedrijfsvoeringen en het terugdringen van de uitstoot van stikstof.  

Inmiddels zijn we op een punt beland, waarop regeldruk ervoor zorgt dat de bestaanszekerheid van boerenbedrijven op het spel staat. Al die ontwikkelingen roepen vragen op met betrekking tot de toekomst van de agrarische bedrijfstak. Zijn jongeren nog wel enthousiast te maken voor een bestaan als agrariër? Hebben zij nog de energie om in de sporen te treden van hun ouders en het bedrijf voor te zetten dat vaak al vele generaties in de familie is? 

Om maar meteen het antwoord te geven: Ja, gelukkig wel. In een paginagroot artikel ‘Boer worden is mijn plan’ in het NHD, staat te lezen dat de animo voor agrarische opleidingen – ondanks alle onzekerheid in verband met de stikstofcrisis – groter is dan ooit. Jonge agrariërs vertellen vol enthousiasme waarom zij voor een groene carrière kiezen. “Wij jonge boeren zijn heel veerkrachtig,” zegt een van hen. “Ik maak me soms best wel zorgen over de toekomst. Maar je hebt een plan voor ogen: boer worden, en daar laat ik me niet zomaar van af brengen.” 

Wat verder opvalt in het artikel, is dat geen van de jonge ondernemers de verwachting heeft dat het makkelijk gaat worden. De uitdagingen zijn enorm. Maar het belangrijkste is de wil om deze aan te gaan en te komen tot een toekomstbestendige agri-business, is aanwezig. Dat maakt mij nieuwsgierig naar hoe de nieuwe generatie de toekomst tegemoet treedt. 

‘Ondernemen met Toekomst’ is het thema van de Greenport NHN conferentie, op donderdag 6 oktober in Broek op Langedijk. Onderdeel van het programma is een panel waarin jonge agrarisch ondernemers met elkaar in gesprek gaan over hun toekomstplannen en twijfels. Scan de QR-code voor het programma en om je in te schrijven.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl