4°C
Broken clouds

De meeste boeren deugen

Als over de agrarische sector wordt gesproken, komt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen frequent ter sprake. Dit leidt soms tot stevige en zelfs verhitte discussies. Uit gesprekken met agrariërs blijkt dat het niet alleen bij een meningsverschil blijft. Rijdend op hun spuitmachines, krijgen zij regelmatig te maken met verwensingen, nare gebaren tot zelfs gevaarlijke situaties waar met duivelse toeren wordt geprobeerd de spuitmachines te stoppen. Alhoewel agrariërs veelal nuchter zijn, raakt dit diep in hun ziel.  

Waar komt toch dat aanwezige wantrouwen in de maatschappij vandaan dat agrariërs gemakzuchtig en onzorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen? 

Ik vraag me af of de uitstraling van grote imponerende spuitmachines angst inboezemt bij onze medeburgers?  Er zijn mensen met een oeroude angst voor toekomstige techniek (bron: Trouw; 13 januari 2020) wat ook wel technofobie wordt genoemd (bron: Wikipedia). Een schatting is dat dit 25% van de bevolking betreft. Een oorzaak hiervoor is de veranderde relatie tussen mens, techniek en natuur.  Echter terug naar de handrugspuiten is geen reële optie. In het project Smartfarming NHN wordt gewerkt aan allerlei precisielandbouwtechnieken, toepassing van camera’s, sensoren en gebruik van data en algoritmes om spuitmachines nog verder te ontwikkelen. Het doel is minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door deze plantspecifieker en effectiever toe te passen.  

Of is het een breder maatschappelijk wantrouwen in professionals, dat ook de boeren ten dele valt? Ik steek mijn handen in het vuur voor het feit dat het overgrote deel van alle professionals, inclusief de boeren, er alles aan doen om duurzaam en integer te handelen. Mijn tip is daarom aan een ieder om het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman te lezen. Het verstevigt bij mij het oprechte vertrouwen dat boeren hard werken om de wereld een beetje beter en mooier te maken.  

Pieter Vlaar, Business Development Manager Vertify 

Dit is een verkort artikel. Lees het volledige artikel op www.vertify.nl.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl