0°C

Smart farming is de toekomst van agro- en foodscector

“Oogst komt dit jaar in gevaar”, kopte het NHD begin februari. De oorzaak is een tekort aan arbeidskrachten. De schaarste aan goede arbeidskrachten in binnen- en buitenland is nu al groot en neemt de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. Technische oplossingen, waarbij sensoren en data worden ingezet om menselijke arbeid te vervangen, kunnen hier oplossingen bieden. Voor sommige specifieke taken – zoals detectie van zieke planten in de kas – is techniek inmiddels minstens zo nauwkeurig als het menselijk oog. Een groot voordeel van techniek is dat de nauwkeurigheid niet afneemt na een lange dag werk.

Ook in onze regio doen telers ervaringen op met innovatieve technologie. Een van de projecten waar we als Greenport NHN een bijdrage aan hebben geleverd, betreft het geautomatiseerd oogsten van broccoli. Met een camera en sensortechniek blijkt het mogelijk om de oogstrijpe broccoli te onderscheiden van de onrijpe broccoli. Studenten hebben vervolgens een systeem ontwikkeld dat de rijpe broccoli op de juiste manier afsnijdt. Op een arbeidsmarkt waar het moeilijk is om voldoende ‘handen’ te vinden, kan robotisering zo een oplossing bieden.

Maar ook op andere manieren kan smart farming de concurrentiekracht van de agro- en foodsector versterken. Denk aan thema’s als het plant specifiek en realtime spuiten van gewasbeschermingsmiddelen, de inzet van precisie technologie bij de oogst van pootaardappelen en robotisering bij de teelt van broccoli, peren en bloembollen. Wil je hier meer over weten? Half maart hebben we de Kennisdag Smart Farming op het programma staan. Tijdens deze dag zullen telers, kennisinstellingen en andere specialisten hun ervaringen delen.

Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN
Scan de QR code voor het programma van de Kennisdag Smart Farming.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl