0°C

Agriport A7 al vijftien jaar lang vernieuwend

Agriport A7 langs de snelweg bij Middenmeer is geen alledaags bedrijvenpark. Het is een unieke plek die misschien wel hét model vormt voor toekomstige bedrijventerreinen. Een stuk polderlandschap waar de kassen van de grootschalige glastuinbouwbedrijven zich oneindig lijken uit te strekken. En waar, naast een keur aan andere bedrijven, ook techreuzen als Google en Microsoft zijn vertegenwoordigd met hightech datacenters. Het is een plek van zo’n duizend hectare waar techniek, duurzaamheid en vooruitstrevendheid samenkomen. En dat terwijl nog geen eeuw geleden het water van de Zuiderzee hier nog de baas was. We vroegen commercieel directeur Jack Kranenburg de hemd van het lijf, op zoek naar het geheim van het succes.

Waar bestaan uw werkzaamheden uit?

,,Ik ben contactpersoon voor de bedrijven die zich op Agriport vestigen en voor bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich hier vestigen. Daarnaast coördineer ik de aanleg van infrastructuur in het gebied. Denk aan de aanleg van riolering, watercompensatie en bijbehorende kunstwerken zoals inritten, dammen, duikers. ‘’

Hoe leuk is het om commercieel directeur te zijn van Agriport A7?

,,Voor mij is het prachtig. Ik ben opgegroeid op een boerderij in de Wieringermeer, vlak bij de entree van Agriport. Lang geleden lagen in dit deel van de polder de verdronken dorpen Almersdorp en Gawijzend. In de jaren dertig van vorige eeuw is dit deel van de toenmalige Zuiderzee weer ingepolderd. Daarna is het 75 jaar gebruikt voor moderne, grootschalige landbouw. Begin deze eeuw verschenen er grote windturbines voor de opwekking van duurzame energie. In 2006 werden in Agriport de eerste kassen gebouwd en nu wordt gebouwd aan de meest moderne cloud datacenters. Ik vind het heel interessant om te zien dat dit gebied steeds blijft veranderen en het is leuk om daar vorm aan te mogen geven.’’

Wat zijn de huidige ontwikkelingen/nieuwbouwplannen op het bedrijventerrein?

,,Er wordt nu volop gebouwd aan de datacenters, de kassen en de verduurzaming van de energievoorziening. Boersen Bliksembeveiliging is bijna klaar met de bouw van haar nieuwe vestiging in Agriport. KZ Aannemingsbedrijf en groenvoorziening is gestart met de bouw en er komt een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein.’’

Met de komst van Microsoft, Google en misschien ook wel Apple huist Agriport A7 de grootste bedrijven van de wereld. En dat op die nuchtere poldergrond van de Wieringermeer, waarom is dit stuk grond toch zo aantrekkelijk voor de groten der aarde?

,,De site selectieteams van grote IT-bedrijven in de wereld zoeken locaties die worden beoordeeld op vele aspecten. Staat de lokale overheid positief tegenover een dergelijke ontwikkeling? Is er een goede en snelle dataverbinding (glasvezel) beschikbaar naar de grote internetknooppunten, zoals Amsterdam, Parijs, London en Frankfurt? Is er voldoende elektriciteit? Is er een goede afwatering voor koelwater? Is er na de eerste stap nog ruimte voor uitbreiding? Zijn er aardebevingen of orkanen? Is het een gebied waar oorlog is gevoerd en dus bommen kunnen liggen? En dan ook ‘zachtere’ factoren, zoals de afstand tot een internationale luchthaven. Deze factoren worden gewogen en de risico’s worden ingeschat van de zaken die niet perfect zijn. Bij deze afweging kwam Agriport als goede locatie uit de bus.’’

Op welke manier heeft dit project u het meest verrast?

,,Bij de start van de ontwikkeling van Agriport in 2005 werd vanuit de provincie als voorwaarde gesteld dat de kavelgrootte in Agriport minimaal twintig hectare moest zijn, zodat we niet zouden concurreren met Het Grootslag in Wervershoof/Andijk. Ik werd ingehuurd om een marketingplan te maken voor de verkoop van de kavels en kwam erachter dat er slechts één glastuinbouwbedrijf in Nederland groter was dan twintig hectare. Daar was dus helemaal geen markt voor! Dit grote nadeel werd ons grote voordeel. Er waren namelijk geen andere locaties waar kavels van twintig hectare of meer beschikbaar waren. Agriport in Middenmeer had een unieke propositie en dat sloeg aan. Binnen een jaar waren alle glastuinbouwkavels van de eerste fase uitverkocht.’’

Wat was de grootste tegenvaller/teleurstelling?

,,De acquisitie van internationale bedrijven is vaak een lang proces. Bij Microsoft vond het eerste contact plaats in december 2009. We hadden veel overleg en dachten dat ze voor onze locatie zouden kiezen. Totdat in 2012 in het Dagblad van het Noorden een artikel verscheen waarin stond dan Microsoft haar datacenter in Eemshaven wilde bouwen. Dat was een enorme domper. Het bleef vervolgens een jaar stil. Toen bleek dat ze alsnog voor Middenmeer kozen vanwege de korte afstand tot het internetknooppunt in Amsterdam.’’

Hebben jullie een beeld van hoeveel mensen er door de ontwikkeling van Agriport A7 aan het werk zijn?

,,Op dit moment is het heel erg druk in het gebied. Op de kavel van Google wordt gebouwd, Microsoft breidt uit, de glastuinbouwbedrijven zijn weer gegroeid en op het bedrijventerrein loopt het ook vol. Mijn (berekende) schatting is dat er nu ongeveer vijfduizend mensen werken in Agriport. Daarnaast is er een grote groep mensen die werkt bij toeleveranciers. Denk aan onder andere de transportbedrijven, de fabrieken waar alle staalconstructies worden gemaakt, de elektrakabels en natuurlijk de tienduizenden servers. Hoeveel mensen dat zijn, heb ik niet in beeld. Wat ik bijvoorbeeld wel hoor is dat alle hotelkamers in de regio een hele goede bezettingsgraad en dat geldt ook voor de restaurants.’’

Wat is de kracht van Agriport A7?

,,We hebben een platte organisatie van goed opgeleide maar heel praktisch ingestelde mensen. En we hebben een goede samenwerking met Gemeente Hollands Kroon. Het helpt enorm als je met een ondernemer bij gemeente komt en het bestuur zegt: we zetten een projectteam neer dat jullie gaat begeleiden met de vergunningen.’’

Hoe uniek is Agriport A7?

Wij zijn al vijftien jaar met het project bezig, dus voor ons wordt het al redelijk normaal. Maar alle groepen met bezoekers uit binnen- en buitenland kijken hier hun ogen uit. Daar zijn we best trots op. Aan de andere kant zie je ook dat de wereld om ons heen zich heel snel ontwikkelt en dat we ons voortdurend opnieuw moeten uitvinden.’’

Krijgen jullie veel aanloop van ontwikkelaars die de opzet van Agriport A7 willen kopiëren?

,,Ja, vooral uit het buitenland. Als je het verhaal van de Wieringermeer en Agriport vertelt, dan lijkt het maakbaar. Je poldert een stuk zee in, legt de infrastructuur aan, bouwt een paar grote kassen en dan heb je duurzame productie van veilig en gezond voedsel met een lage impact op het milieu. Maar vaak stokt het zodra iemand de investering moet doen en het risico moet nemen.’’

Hoeveel ruimte voor groei is er nog?

,,Er zijn altijd kansen en beperkingen. Op dit moment zijn er beperkingen op het gebied van elektra infrastructuur, de stikstofproblematiek en het feit dat de glastuinbouwbedrijven moeten worden afgekoppeld van het Groningse gas. Aan de andere kant zijn er ook kansen door de kassen te verwarmen met restwarmte, de koppeling van de datacenters aan het Windpark Wieringermeer en de productie van waterstof op zee bij Den Helder. Bovendien zijn een paar van de grootste bedrijven ter wereld hier nu gevestigd. Dat heeft ook een aantrekkingskracht op andere bedrijven. We kunnen daar als regio langdurig van profiteren.’’

Was de huidige combinatie van bedrijven ook voorzien in het oorspronkelijke plan voor Agriport A7?

,,Absoluut niet. Wij hadden in 2004 nog nooit van een cloud datacenter gehoord en de glastuinbouwbedrijven hadden ook een heel andere opzet en schaal. We richten ons destijds ook op de sierteelt uit Heerhugowaard, maar het tegengestelde gebeurde. Maar alle rozenteeltbedrijven uit het Altongebied in Heerhugowaard zijn de afgelopen vijftien jaar gestopt.’’

Hoe ziet Agriport A7 er in 2050 uit?

,,Bedrijven kunnen alleen blijven bestaan als ze producten of diensten leveren die passen bij de vraag van dat moment. Ik ga er vanuit dat onze wereld er heel anders uitziet in 2050 en hoop dat de bedrijven van de beleidsmakers de ruimte krijgen om mee te veranderen. En dan niet erachteraan, maar er net een beetje vooruit. Zodanig dat ze kunnen innoveren.’’

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl