4°C
Broken clouds

Greenport NHN onmisbare aanjager voor de agribusiness

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) heeft zich sinds de oprichting in 2009 ontpopt tot een onmisbare aanjager in de agribusiness. Als verbinder stimuleert de organisatie innovatie en samenwerking om voor een sterke en toekomstbestendige sector te zorgen. “De komst van Greenport NHN was een schot in de roos”, stelt Rien van Tilburg, een van de grondleggers en voorzitter van het stichtingsbestuur. “De lijst met succesvolle projecten is inmiddels lang. We hebben echt een fundamentele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de agribusiness in Noord-Holland Noord.”

Ervoor zorgen dat er genoeg gekwalificeerd personeel is, het ontwikkelen van hightech- en data-toepassingen om productieprocessen te optimaliseren, biodiversiteit stimuleren, meedenken over huisvesting voor werknemers en meewerken aan lesprogramma’s voor gezonde voeding. Het is een kleine greep uit de diverse onderwerpen waar Greenport NHN – samen met andere partijen – aan werkt. Het gebied waarover Greenport NHN zich ontfermt is goed voor een productiewaarde van ongeveer drie miljard euro en biedt werkgelegenheid aan zo’n 38.500 mensen in de agribusiness keten.

“Het is dus een sector met een flink economisch en maatschappelijk belang. Het is fijn om als Greenport NHN, er zijn in Nederland nog zes andere Greenports, mee te kunnen helpen om deze sector gezond te houden voor nu en later.”, stelt programmamanager Jeroen Noot die ook ziet dat de stichting samen met een breed netwerk van partners in de afgelopen jaren een flinke bijdrage heeft geleverd aan de agribusiness in Noord-Holland Noord.

Jeroen Noot

“Het is vooral het succes van alle betrokken partijen. Hoewel ik onze rol belangrijk vind, staat of valt elke initiatief en ontwikkeling met de betrokkenheid van de deelnemende partijen. Wij verbinden bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden met elkaar. Door goed te kijken wie wat nodig heeft en wie elkaar kunnen versterken, kun je vaak heel mooie resultaten boeken. Het is aan ons de taak om de meest ideale voorwaarden te scheppen en ervoor te zorgen dat de juist partijen elkaar vinden.”

Van Tilburg: “In je eentje kun je een steen verleggen, maar met zijn allen kun je bergen verzetten. Wij zijn ervoor om de juiste combinaties te maken en om initiatieven zo goed mogelijk te faciliteren.”

Van Tilburg en Noot benadrukken het unieke karakter van de agribusiness in Noord-Holland Noord waarbij diversiteit het sleutelwoord is. “Wij hebben hier van alles wat”, lacht Noot. “Onder andere glastuinbouw, veredeling, bloembollen en bolbloemen, vollegrondsgroenten, fruitteelt, akkerbouw, veehouderij. Maar ook toeleverende technische bedrijven en dienstverleners, verwerkende industrie, handel en logistiek. Dat maakt het gebied ontzettend leuk en interessant. Daarnaast is het in onze ogen ook een voordeel omdat al die verschillende activiteiten goed samen kunt laten werken. We merken dat er een grote samenhang is tussen al die activiteiten en dat men bereid is om van elkaar te leren en kennis te delen.”

Het tweetal noemt het afgeronde EFRO-project ‘Evergreen’ als een mooi voorbeeld. “We staan voor de uitdaging om zorgvuldig met onze grondstoffen om te gaan. In dit project komt eigenlijk alles samen: duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, minder energieverbruik, automatisering en zorgen voor sterkere gewassen. Met een keur aan verschillende partijen is gewerkt in dit project, het is een grote bundeling van kennis en innovatiedrang. Eigenlijke exact waar wij bij Greenport voor staan.”

Zo heeft slateler B-Four Agro in Warmenhuizen in samenwerking met Albert Heijn, groenteverwerkingsbedrijf Koninklijke Vezet, Proeftuin Zwaagdijk, Botman Hydroponics en natuurlijk Greenport NHN in het Evergreen project de slateelt op water ontwikkeld. Op 31 januari 2019 teelde het bedrijf de eerste krop sla op water en kan sindsdien op drie hectare net zoveel produceren waar als op 100 hectare in de vollegrond wordt geteeld. “Een mooi succesverhaal. Een die laat zien wat er mogelijk is als je de handen ineenslaat. Want van 100 naar drie hectare gaan, is natuurlijk een immense stap die enorm veel perspectief biedt voor de toekomst.”

Het zijn ontwikkelingen die hard nodig zijn. Zeker nu het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds verder onder druk komt te staan, het belang van goed bodembeheer steeds duidelijker wordt en er tegelijkertijd steeds meer monden gevoed moeten worden op de aardbol. Van Tilburg: “Het is in ieders belang dat de agrarische sector zich continu blijft ontwikkelen en het beste uit zichzelf haalt. Want anders hebben we over een paar jaar een groot probleem. Er zijn al veel stappen gezet. Maar willen we klaar zijn voor de toekomst, moeten we nog heel veel stappen zetten. Alleen dan kunnen we op een verantwoorde manier genoeg voedsel blijven leveren.”

Noot en Van Tilburg  wanhopen echter niet. “De kennis die we hier in Noord-Holland hebben is ongekend. Maar ook de wil om te innoveren en de durf om je nek uit te steken. Dat laatste is minstens net zo belangrijk als de kennis hebben”, zegt Van Tilburg. “Want zonder de pioniers blijven we stilstaan.”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl