0°C

Positieve conclusies na onderzoek over het niet onderwerken van mest

Wanneer de wetenschap, politiek en boeren de krachten bundelen is er duidelijk iets te bereiken. Dat bewijst het project ‘Duurzame bloemkool’. Het project doet onderzoek naar de effecten van het niet verplicht onderwerken van vaste strorijke mest op kleigrond. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

De onderzoekers spreken van minder verdichting, een beter bodemleven, een betere groei van bloemkool door een luchtigere bodem, een betere habitat voor insecten door meer voeding en daardoor dus meer weidevogels, maar ook een betere waterkwaliteit door een verbetert watervasthoudend vermogen van de grond.

Mestwetgeving
De belangrijke vraag die de onderzoekers in het project gesteld hebben is hoe de organische stof in de bodem het best op peil is te houden met de huidige mestwetgeving. Dat proberen ze te ontdekken door proeven te doen op verschillende percelen door op het ene perceel ruige mest direct onder te werken en op het andere perceel de mest pas na weken of zelfs na maanden onder te werken. Bovendien worden de proeven uitgevoerd met varkens- en geitenmest. Belangrijke elementen in het onderzoek zijn de invloed op bodem, water, wormen en insecten. Er wordt veel gemeten om de variaties goed in kaart te krijgen.

Onderzoek
Om de CO2 fixatie van de grond in kaart te krijgen wordt er onder andere gekeken naar het organisch koolstofniveau in de grond. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om met strorijke mest te werken. Stro verbetert immers het koolstofniveau in de bodem. Daarnaast wordt er bijna vanzelfsprekend gekeken naar het stikstofniveau. Het is de bedoeling dat stikstof in de bodem blijft voor voeding. Een goed organische stofgehalte maakt de omzetting van stikstofverbindingen beter mogelijk, stellen de onderzoekers.

Bodemleven
Het gevolg van een hoger organische stof gehalte in de grond is een beter en actiever bodemleven. Uit tellingen van wormen en insecten boven en onder de grond blijkt dat bij niet ondergewerkte mest de aantallen van wormen, insecten en microbiële massa als bacteriën en schimmels te stijgen en dat is de basis voor een grotere biodiversiteit, stellen de onderzoekers.

Bezoek gedeputeerde
Gedeputeerde Ilse Zaal bezocht de deelnemende bloemkooltelers Pé Slagter en Wim Reus in Hem. Ze was op zoek naar kennis om het beleid van de provincie Noord-Holland goed uit te kunnen voeren. Ilse Zaal: “Dit is een unieke samenwerking tussen wetenschap en agrariërs. Het is mooi om te zien dat de bodemkwaliteit verbetert zonder kwaliteit verlies.” Ze vindt het een belangrijk project omdat het bijdraagt aan de voedselvisie van de provincie Noord-Holland. De beide telers doen mee aan de proef omdat ze hopen op deze manier invloed te hebben op de regelgeving, want dat gaat volgens hen niet goed. Zij vragen zich af of het echt zo slecht is om mest niet direct onder te werken. De resultaten van het onderzoek zijn voor hen in ieder geval hoopgevend.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl