0°C

De boerderij van de toekomstinnovaties op het gebied van kringlooplandbouw

In samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere stakeholders heeft de universiteit in 2020 de Boerderij van de Toekomst opgezet. In deze boerderij worden innovaties ontwikkeld en ingezet om bij te dragen aan kringlooplandbouw. Dit gebeurt voor en in samenwerking met bedrijven die werk willen maken van dit soort landbouw. 

Kringlooplandbouw is een integraal duurzame vorm van landbouw en moet voldoen aan een reeks van doelen, waaronder het herstel van hulpbronnen en een klimaat robuust productiesysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte. De afgelopen tijd hebben de problemen rondom de wereldwijde klimaatverandering wel laten zien dat dit soort landbouw hard nodig is. Belangrijk bij kringlooplandbouw is de inzet van hoogwaardige technologie, datamanagement en robotica.


Robots, drones en sensoren
De Boerderij van de Toekomst, geopend in 2020, is een proeflocatie van ruim een vierkante kilometer bij Lelystad. De nieuwste technologie wordt daar ingezet om kringlooplandbouw verder te helpen. Denk daarbij aan robots, drones en sensoren. De machines zorgen ervoor dat het land en de gewassen zo goed mogelijk in de gaten worden gehouden. Door de juiste data-analyse uit te voeren, weten de onderzoekers precies welke gewassen welke behandeling nodig hebben. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de inzet van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Dit alles om ervoor te zorgen dat de boerderij van nu straks bestand is voor een duurzame toekomst.

Meer informatie op www.wur.nl.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl