0°C

Agrarisch West Friesland 10 jaar

Onze krant Agrarisch WF bestaat een decennium en tien jaar beslaat nogal wat in de agribusiness.  Jaren van enorme krimp, maar ook jaren van ontwikkeling en innovatie en een florerende export ofwel ‘we grow business’, zoals de organisatie Greenport NHN het mooi omschrijft.

De agrarische sector kan gerust de economische drijver voor de regio worden genoemd. Voorvechters zijn naast Greenport NHN, onder meer Seed Valley, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en Agribusinessclub NHN, het netwerk voor de agribusiness sector.
Met elkaar slaan jullie agrariërs de handen ineen en vinden jullie antwoorden op belangrijke vraagstukken zoals het wereldvoedselprobleem, klimaatveranderingen en het beschermen van de biodiversiteit.

Wereldwijd heeft de Nederlandse agrarische sector bovendien een heel sterke positie verworven. Seed Valley kan bijvoorbeeld op het gebied van de plantenveredeling tot het middelpunt worden gerekend; meer dan de helft van het voedsel in de wereld vindt zijn oorsprong via Seed Valley bedrijven.

Echter is het ontstellend te zien dat het aantal landbouwbedrijven in Noord-Holland de afgelopen tien jaren met bijna een derde is gekelderd en in West-Friesland met de helft. Noord-Holland telde in 2020 nog maar 3.500 bedrijven, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal heeft Nederland zo’n 53 duizend landbouwbedrijven. Zo’n 1.900 bedrijven zijn gevestigd in de Kop van Noord-Holland*, waarvan 930 West-Friese landbouwbedrijven. In de regio Wieringen en Wieringermeer vond wel enige groei plaats en steeg het aantal landbouwbedrijven van 350 naar bijna 570.

De agrariër krijg je er niet zomaar onder. Mede door schaalvergroting, mechanisering en technologische ontwikkelingen zijn de opbrengsten gestegen. Sinds het dieptepunt in 2011 steeg de economische omvang van 1.5 miljard euro naar 2.1 miljard in Noord-Holland in 2020. De export naar landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk en Spanje nam in vergelijking met 2010 alleen maar toe. De agrariër is vooral heel efficiënt gaan werken. Dit blijkt ook uit het aantal hectares dat daalde. In Noord-Holland ging het grondoppervlak van bijna 150.000 hectare (ha) naar 140.000 ha in de periode 2010-2016, volgens de laatste cijfers van het CBS. Dit komt voor de West-Friezen neer op een gemiddelde daling van bijna 4,5 procent tot 2017. Hoewel het grondoppervlak in vergelijking met 2010 voor de kweek van bloembollen- en knollen gelijk bleef met circa 4.500 ha, nam het areaal tuinbouwgroenten met bijna een derde af naar 2.900 ha in 2020. De sierteeltsector verviervoudigde ruim, binnen de tuinbouw open grond tot 660 ha. Echter, nam het aantal m2 in de kassen voor de bloemkwekerij gewassen af met ruim 60 procent naar 1.7 miljoen m2 ofwel 170 ha.

Werknemers moeten wel wat flexibeler zijn, want hoewel het aantal voltijdsbanen in de Kop van Noord-Holland is aangetrokken, is de flexibele schil vergroot. In totaal waren er ruim 9.800 voltijdbanen in 2010, terwijl het in 2019 10.500 banen waren, becijferde het CBS. Hiervan heeft een derde een flexibel contract, terwijl dit in 2010 nog een vijfde was. In de glastuinbouw en de melkveehouderijen is de meeste werkgelegenheid. Bij Seed Valley stijgt de werkgelegenheid gestaag, zowel nationaal als internationaal. Al met al, meer goed nieuws dan slecht nieuws over de afgelopen tien jaar voor Agrarisch West-Friesland en de Noordkop. Mooie regio’s, die constant in beweging zijn en veel veerkracht en slagkracht hebben. Iets waar we met zijn allen trots op mogen zijn.


Namens de redactie Agrarisch,

Maurice Nijssen, uitgever MediaIn

*Bij CBS omslaat de Kop van Noord-Holland de regio’s Drechterland, Enkhuizen, Den Helder, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl