0°C

Bescherming van biodiversiteit van behulp van groenblauwe netwerk

Het college van gemeente Schagen is al langer op zoek naar een methode om de biodiversiteit in de dorpen en steden goed te beschermen. Zonder dat dit waardevolle ontwikkelingen in een dorp of stad blokkeert. Pluk Bakker, ecoloog bij de gemeente Schagen ontwikkelde een methode om dit zogenaamde groenblauwe netwerk in kaart te brengen en op een slimme manier te beschermen. Dinsdag 13 december stelde het college deze methode en de eerste kaart van het netwerk vast. Wethouder Hans Heddes zegt: “Ik ben erg trots en onder de indruk dat, met alle kennis binnen de organisatie, deze methode geheel zelf ontwikkeld is en het netwerk in kaart gebracht wordt.

Groenblauw netwerk

Wie door zijn woonomgeving loopt, ziet graag grote bomen, struiken, kleine bosjes, bloeiende bermen en mooie waterpartijen. Samen maakt dit een netwerk van water, bosjes en parken verbonden door slootjes bomenrijen en bermen. Iedere stad en ieder dorp heeft een dergelijke groenstructuur en een waterstructuur. Samen heet dit het groenblauwe netwerk. Dit netwerk is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad of in het dorp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vogels die ongedierte als eikenprocessierups bestrijden of vleermuizen die er voor zorgen dat er niet teveel muggen komen. Momenteel tekent de gemeente de ligging van het groenblauwe netwerk in op kaartmateriaal. En doet de gemeente onderzoek naar de potentie van onderdelen uit dit netwerk om leefruimte te bieden aan verschillende soorten dieren.

Goud of zilver

Het college van gemeente Schagen heeft gezocht naar een manier waarop natuurwaarden worden beschermd en tegelijkertijd ontwikkelingen door kunnen gaan. Dit kan door het netwerk op te splitsen in compensabele (zilver) en niet compensabele delen (goud). Op basis van die nieuwe methode wordt beoordeeld of een stuk groen onderdeel uitmaakt van het groenblauwe netwerk of niet. De beoordeling en prioritering gebeurt op basis van wat er buiten aan kwaliteit/potentie aanwezig is. De gebieden met de hoogste ecologische potentie zijn niet compensabel (goud). In het compensabele deel van het netwerk (zilver) kan wel ontwikkeld worden, als er maar goed nagedacht wordt over het compenseren van het groen. Ook moet het functioneren van het netwerk als geheel niet in gevaar komen.

Groencompensatie

Binnen de zilver beoordeelde gebieden en verbindingen is het dus onder voorwaarden mogelijk om ontwikkelingen toe te staan. Hierbij wordt de functie zoals die er voor planten en dieren is, gecompenseerd. Ook moet het netwerk als geheel kunnen blijven functioneren. Aanpassingen in het ontwerp van de ontwikkeling kunnen hierbij helpen.

Een natuurinclusief gebouw dat zo min mogelijk inbreuk maakt op het omliggende groenblauw netwerk is een voor de hand liggende optie. Per geval zal daarnaast worden bekeken of er nog extra groen of water teruggebracht moet worden. Dit is te vergelijken met de regels die zijn vastgelegd in de Bomenverordening Schagen 2018: bomen die op de groene kaart staan, mogen niet zomaar gekapt worden en in een eventuele kapvergunning staat bijna altijd een herplantplicht opgenomen. De kaart met het groenblauw netwerk biedt ook aanknopingspunten om de structuur te verbeteren en missende stukken aan te vullen. Dit kan onderdeel uitmaken van de compensatie.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl