4°C
Broken clouds

Betrekken bij Groen Fonds opent 1 januari 2024 voor groene initiatieven 

Heb je een groen goed idee? Stuur het in!

In 2024 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw een bedrag beschikbaar voor groene projecten. Er is een bedrag van 45.000 euro beschikbaar. Omdat de tijdelijke extra financiële impuls van 2020 t/m 2023 helaas is afgelopen, is vanaf 2024 weer het oorspronkelijke budget voor het Betrekken bij Groen Fonds beschikbaar. Groene vrijwilligers en andere natuurliefhebbers kunnen opnieuw met goed doortimmerde projectvoorstellen te komen. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking. Vanaf 1 januari tot en met 1 februari (31 januari 23.59 uur) 2024 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.  

Waar moet een aanvraag aan voldoen? 

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie: het betrekken van mensen, bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, monitoring, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting.  Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staat op de website van Landschap Noord-Holland: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds 

Gedeputeerde Rosan Kocken (Natuur & Landschap): “Vorige maand kreeg ik al een voorproefje van wat vrijwilligersgroepen willen doen met de bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds. Ik bezocht het Haarlemse Ecoring. Een stichting met jonge en oudere vrijwilligers die de biodiversiteit in hun wijk willen verbeteren. Zij hebben dit jaar geld gekregen uit het fonds om planten te kopen, gereedschappen aan te schaffen en activiteiten te organiseren om kunst en cultuur met natuur te verbinden. De vrijwilligers van Ecoring zijn een mooi voorbeeld van wat we met deze subsidie willen bereiken: een sterke biodiversiteit èn ontmoetingen tussen buurtgenoten.” 

Inspirerende voorbeelden uit 2023 

Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld bijdragen gedaan voor het aanleggen van insectenvriendelijke bloemenweide en vlindertuinen, zijn er paddenpoelen geschoond en plasdraszones aangelegd, zijn er nestkasten, vogelkijkscherm en ijsvogelwanden geplaatst, vleermuizenonderzoek opgezet en zijn wandelingen voor stedelingen en natuureducatie voor kinderen ontwikkeld. In 2023 werden meer dan 80 aanvragen gedaan, 43 hiervan konden volledig of gedeeltelijk gehonoreerd worden. 

Dien je aanvraag in voor 1 februari 2024
Bedenk een goed plan en dien je aanvraag in. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. 

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl