0°C

Hoogheemraadschap onderhoudt vanaf nu stedelijk water in Drechterland en Enkhuizen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) neemt dit najaar de verantwoordelijkheid voor het onderhoud voor het stedelijk water over van de gemeenten Enkhuizen en Drechterland. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het beheergebied, is het logisch dat HHNK deze taak overneemt. De zorg voor het stedelijk water van Stede Broec werd al eerder overgedragen.

De sloten binnen de bebouwde kom die in verbinding staan met het watersysteem, dus met sloten en (ring)vaarten in het beheergebied, worden vanaf nu door het hoogheemraadschap onderhouden. Mits het water publiek toegankelijk is, er een publiek belang is en het onderhoud machinaal kan plaatsvinden. Alleen de kleine sloten blijven nog in beheer bij de gemeenten. Het Hoogheemraadschap zorgt eens per jaar voor het maaien van de watergangen omdat waterplanten de doorstroming van het water belemmeren. Ook het baggeren en het onderhoud van stuwtjes en gemalen is een taak van het Hoogheemraadschap. Voor het schoonhouden van het water, zoals het verwijderen van zwerfafval, blijft de gemeente verantwoordelijk.

Van toezichthouder naar uitvoerder

Hoogheemraad Klazien Hartog, wethouder Marcel ten Have van Drechterland en wethouder Win Bijman van Enkhuizen tekenden  afgelopen woensdag de overeenkomst voor de overdracht van het stedelijk water. Hoogheemraad Klazien Hartog: “In het kader van efficiëntie beoordelen we als overheden welke partij het best is toegerust voor de uitvoering van taken. En bij waterbeheer is het logisch dat wij die werkzaamheden uitvoeren. Als verantwoordelijke voor het watersysteem hielden we eerder al toezicht. Nu hebben we de wijze van uitvoeren zelf in de hand.” Dat beaamt wethouder Bijman: “Voor ons is het echt heel fijn dat we deze watertaak kunnen overdragen aan een organisatie met zoveel kennis en ervaring.”

Onderhoud op orde
Vóór de overdracht hebben de overheden uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud. Dat heeft betrekking op bagger en objecten zoals wrakken van bootjes in de sloten. Om met de maaiboot te kunnen varen, moet er voldoende ruimte zijn. Het onderhoud is nu op orde. Marcel ten Have, verantwoordelijk wethouder van Drechterland: “Zo zorgen we voor een goede start voor het Hoogheemraadschap. Ik ben blij dat we nu het water kunnen overgedragen. Voor de waterveiligheid bij hevige buiten en droogte is een goede af- en aanvoer van water belangrijk. Het Hoogheemraadschap kan dat veel efficiënter doen dan wij.”

Informatieavond in november

Inwoners van beide gemeentes zullen niet veel merken van de overdracht. Behalve inwoners die nu zelf sloten onderhouden: in enkele gevallen hoeft dat niet meer. Voor hen en andere belangstellenden wordt medio november een informatieavond georganiseerd. Inwoners waarvoor iets verandert ontvangen ook een informatiebrief.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl