19°C
Overcast clouds

Hoogheemraadschap sluit 2022 financieel positief af ondanks fluctuaties

created by dji camera

Na de coronajaren was iedereen, ook bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), wel toe aan business as usual. Maar dat werd het niet. De Russische inval in Oekraïne bracht oorlog in Europa. In West-Europa veroorzaakte dit energieonzekerheid en torenhoge inflatie. Dat zorgde bij HHNK voor improvisaties die echter niet altijd tot hogere kosten leidden. Want ondanks fluctuaties op diverse terreinen, werd het jaar afgesloten met een overschot van bijna 5 miljoen euro. Het droge en zonnige weer van 2022 speelde daarbij een hoofdrol. Het Algemeen Bestuur van HHNK heeft de jaarrekening op 10 mei unaniem aangenomen.

Het weer van 2022 was uitzonderlijk en had daarmee veel invloed op de uiteindelijke exploitatie. Dankzij extreem veel zonneschijn en de investering in 60.000 zonnepanelen in de afgelopen jaren werd bijna 16.500 MWh elektriciteit opgewekt, 3.500 MWh meer dan vorig jaar. Daarbij werd geprofiteerd van hoge elektriciteitsprijzen op de markt. Ook werd in 2022 meer groen gas geproduceerd voor eigen gebruik, en dat hoefde dus niet te worden ingekocht. De eigen productie van duurzame energie resulteert in minder afhankelijkheid van de markt, en dat betaalde zich in 2022 uit. Dat de investeringen zorgen voor eigen energie én rendement opleveren, is een bevestiging van het voornemen om ook windmolens te kopen.  

Bezuiniging gasgebruik
Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft het rijk alle overheden opgedragen gascontracten met Gazprom te beëindigen. HHNK stapte in het najaar van 2022 over naar Vattenfall, wat resulteerde in een fikse kostenpost vanwege de afkoopsom én de hogere tarieven. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft toegezegd het verlies nog dit jaar te compenseren. Vanwege de hoge kosten van gas, heeft HHNK gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. De slibdrooginstallatie bij Beverwijk verbruikt 97% van het totaal aan ingekocht gas dus vooral in dat proces is ingezet op maximale besparing.

Meer werk door droogte
De extra zon in 2022 ging gepaard met aanhoudende droogte en ook dat had invloed op de exploitatie.  Ruim 450 km aan vooral regionale (veen)dijken moest worden geïnspecteerd en de crisisorganisatie stond maandenlang op scherp. Daar tegenover stond een meevaller. Want de gemalen hoefden ook minder overtollig water af te voeren en gebruikten daardoor minder energie.

Gebrekkige aanvoer materiaal en grondstoffen
Het staartje van corona had in combinatie met de oorlog invloed op de werkzaamheden. Zo kon de bouw van het nieuwe gemaal Vurige Staart niet starten door de vertraagde levering van damwanden. Het zuiveringsproces stond onder druk vanwege de onzekere aanvoer van grondstoffen, maar ook door personeelsgebrek intern en bij uitvoerders en aannemers. De baggerschouw kampte daar ook mee en werd zodoende afgeschaald. Waterlopen met hoog risico op wateroverlast zijn, net als meldingen over de waterkwaliteit, wel opgepakt. Vanwege de hoge werkdruk zijn schades aan dijken ook niet direct verholpen. Nergens dreigt acuut gevaar maar niet overal is de staat van het onderhoud optimaal.

Belastingen vlot betaald
Ongeveer 200.000 eigenaren van huizen, grond en bedrijfspanden kregen de aanslag voor de waterschapsbelasting later dan normaal. Een gevolg van problemen met de ingebruikname van een nieuw landelijk informatiesysteem waarmee actuele WOZ-gegevens automatisch worden verwerkt. Toch zijn de aanslagen vlot betaald. Van het aanbod om een persoonlijke regeling te treffen, maakten slechts zo’n 4.000 belastingplichtigen gebruik. Sinds corona wordt nog net iets beter betaald dan daarvoor; er zijn minder aanmaningen en dwangbevelen nodig.

Trots op deze organisatie
Ondanks de vele personeelswisselingen, openstaande vacatures en de hoge werkdruk is de taakuitoefening in het algemeen wel op peil gebleven. Mét een klein overschot op de begroting. Saskia Borgers, scheidend portefeuillehouder financiën: “Ik ben echt heel trots op deze organisatie die zich afgelopen ingewikkelde en onvoorspelbare jaren zo veerkrachtig en betrokken heeft getoond. Er is veel gevraagd van de ambtenaren.” Want hoewel in de coronajaren alles wel doorliep, is een stevig beroep gedaan op het improvisatietalent en zelfredzaamheid. “Natuurlijk heeft dat de samenhang ook beïnvloed en daarom ben ik blij dat we aan de nieuwe dijkgraaf en het nieuwe bestuur een volwaardige strategische personeelsplanning kunnen overdragen. Voor een weerbare en vitale organisatie die ook toekomstige verrassingen op kan vangen.”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl