19°C
Overcast clouds

Informatiebijeenkomst pachten van grond

Maartensdijk – Het pachten van grond biedt agrarische ondernemers de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de uitdagingen in de sector. En er liggen kansen voor verduurzaming. Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 21 februari in Maartensdijk hoor je meer over de mogelijkheden.

Kansen voor jouw bedrijfsvoering

Heb je meer mestplaatsingsruimte nodig, wil je extra produceren of heb je extra grond nodig voor extensivering en/of de overstap naar biologisch? Dan behoort pacht tot één van de mogelijkheden. Daarbij zorgt pacht voor minder kapitaalbeslag en dus meer ruimte om te investeren in jouw bedrijf.

Stimuleren van biodiversiteit

Naast agrarische ondernemers kunnen ook terreinbeherende organisaties en natuur baat hebben bij pacht. Door grond te verpachten genereren terreinbeherende organisaties extra inkomsten, daarbij besparen ze kosten omdat ze de grond niet zelf hoeven te beheren. Ook kunnen aanvullende voorwaarden opgenomen worden in de pachtcontracten, waardoor samenwerkingen ontstaan op het gebied van bodemvruchtbaarheid, landschapsbeheer en het stimuleren van biodiversiteit.

Programma

  • 14.00 uur: Welkom door Gonda Laporte (Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)
  • 14.10 uur: Jacob Beeker van Boerderij Eykenstein

Over hun biologische veehouderij en pacht van akkers en grasland bij Utrechts Landschap

  • 14.20 uur: Marije Klever van NAJK

Over een goed pachtstelsel dat de mobiliteit bevordert en een goede doorstroming van een nieuwe generatie boeren

  • 14:40 uur: Ronald Kramer van Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Over onderzoek naar hoe duurzaamheidsmaatregelen opgenomen kunnen worden in pachtovereenkomsten, waarbij rekening wordt gehouden met zowel het verdienmodel van de agrarische ondernemer als die van de grondeigenaar

  • 15:20 uur: Fadyan Pronk van ASR Dutch Farmland Fund a.s.r. real estate

Over praktische duurzaamheidsrichtlijnen waaraan agrarische ondernemers moeten voldoen om aanspraak te maken op korting

  • 15:40 uur: Koen Fousert van Staatsbosbeheer

Over extra natuurgrond dat op verschillende manieren gepacht kan worden van Staatsbosbeheer en de afspraken met de ondernemer die in ruil daarvoor worden gemaakt

  • 16:00 uur – Panel

Onder leiding van Gonda Laporte gaan sprekers nader in gesprek     

Duurzame Landbouw met Natuur

De informatiebijeenkomst is een initiatief binnen het project duurzame verdienmodellen van trajectplan Duurzame landbouw met natuur, een samenwerking tussen diverse Utrechtse landbouw- en natuurorganisaties.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl