4°C
Broken clouds

Jagen in Nederland, Hoe zit dat?

Het is In Nederland toegestaan om op de volgende vijf wildsoorten te jagen voor consumptie: konijn, haas, fazant, wilde eend en houtduif. Het jagen op deze dieren mag alleen tijdens het jachtseizoen. Maar naast consumptie, wordt de jacht ook ingezet voor faunabeheer. 

Er zijn twee redenen waarom de jacht wordt ingezet voor faunabeheer. De eerste is het beheren van wildpopulaties. Zo hebben herten en wilde zwijnen in Nederland geen natuurlijke vijanden. Om ervoor te zorgen dat de populaties van deze dieren in balans blijven, wordt er, wanneer het nodig is, op deze diersoorten gejaagd.

Overlast
De jacht kan ook worden ingezet als het wild zorgt voor overlast. Denk aan landbouwschade of problemen voor het verkeer. Dit kan veroorzaakt worden door de wildsoorten, maar ook door dieren die beschermd zijn, zoals knobbelzwanen, meerkoeten en ganzen. In dit soort gevallen mag er dus ook gejaagd worden op andere dieren.

Wet natuurbescherming
Met provincie, faunabeheereenheden en andere terreinbeheerders worden afspraken gemaakt over of, waar en hoeveel dieren moeten worden afgeschoten. Hierbij wordt de Wet natuurbescherming gevolgd: alleen ingrijpen als er sprake is van schade, overlast of gevaar en er geen andere oplossing mogelijk is!

Voor meer informatie zie www.jagersvereniging.nlwww.faunabeheereenheid.nl en www.staatsbosbeheer.nl.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl