0°C

Nederland een van beste transport-infrastructuurnetwerken

Zonder transport staat de wereld stil. Lege schappen, geen bloemenvervoer en problemen rondom de import en export. Als de transportsector plat ligt, is dat een ramp voor veel sectoren en met name voor de agrologistiek in Nederland.

De coronacrisis onderstreepte de relevantie van de transportsector, mede doordat consumenten extra gingen inslaan. “Het belang van transport voor een economie is moeilijk te overschatten. De slogan ‘Zonder transport staat alles stil’ is dan ook zonder meer waar”, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2013 in het rapport Transport in Nederland.

Toch levert de transportsector een geringe bijdrage in vergelijking met andere sectoren als handel, horeca, overheid, zorg en de zakelijke dienstverlening, volgens het CBS.

Het aandeel van de transportsector in de Nederlandse economie in 2020 bedroeg na enige krimp, in vergelijking met voorgaande jaar, ongeveer 3,9 procent. Dat neemt niet weg dat in 2020 bijna 1,7 miljard ton goederen werden vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Bovendien groeide het goederentransport in 2020 bijna 5 procent in vergelijking met 2010.

Groei goederenvervoer

De groei is behaald in het ‘Binnenlands vervoer’, waarbij met name vrachtwagens in 2020 ruim 11 procent meer goederen vervoerden in vergelijking met 2010. Aangenomen wordt dat dit vooral komt door de toename van het aantal bestellingen online.

Transportbedrijf van Straalen uit Hoogkarspel, gericht op bloembollen-, agrarisch- en AFG vervoer en het bloemen en plantenvervoer, merkt geen toename in het vervoer. Zowel voor als na corona is het vervoer ongeveer hetzelfde gebleven op zowel nationaal als internationaal niveau. Bij Bultsma transport b.v. uit Andijk is de groei stabiel. Ze zien een gezonde groei in het binnenlands vervoer, doordat klanten groeien, maar daartegenover staat dat de opbrengsten in de landbouwsector van jaar tot jaar verschillen.

Hoewel de afgelopen vijf jaar de export in de landbouw is toegenomen, door prijsstijgingen en het volume, zijn de afvoer van goederen naar het buitenland en de aanvoer naar Nederland van 2010 tot en met 2020 vrijwel gelijk gebleven. Een derde van alle vervoerde goederen werd in 2020 per zeeschip vervoerd. Van de goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming was dit 57 procent. Luchtvervoer speelde een bescheiden rol.

Agrologistiek

Binnen de transportsector speelt de agrologistiek een sleutelrol. Puur voor de levering van grondstoffen voor agrarische bedrijven tot aan het leveren aan de consument in de supermarkt. “De verschillende logistieke schakels moeten naadloos in elkaar overgaan. Nederland heeft hiervoor een van de beste transport-infrastructuurnetwerken”, volgens OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waarbij bijna veertig landen zijn aangesloten.

Jaarlijks presenteren Wageningen Economic Research en het CBS het rapport De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband om de ontwikkelingen in agrosector te duiden tijdens de consumenten landbouwbeurs de Grüne Woche. De onderzoekers stelden in 2021: “Nederland is een handelsland, waar een groot agrologistiek netwerk achter schuil gaat. Het goederenvervoer is een belangrijke schakel. Met name de Rotterdamse haven aan de invoerkant en het wegtransport aan de uitvoerkant spelen een cruciale rol.”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl