4°C
Broken clouds

Nieuw dagelijks bestuur waterschap HHNK benoemd

Dinsdagavond 16 mei benoemde het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het nieuwe dagelijks bestuur. Jos Beemsterboer (BBB), Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water & Land), Arnold Langeveld (VVD), Marjan Leijen (PvdA) en Simon Ruiter (Geborgde zetel, ongebouwd) zijn de vijf hoogheemraden voor de komende vier jaar. Drie van de vijf hoogheemraden zijn nieuw in het dagelijks bestuur: Jos Beemsterboer, Arnold Langeveld en Simon Ruiter.

Na de waterschapsverkiezingen van 15 maart heeft de lijsttrekker van de grootste partij, Jos Beemsterboer (BBB), het initiatief genomen om een nieuw dagelijks bestuur te formeren. Dinsdagavond 16 mei stemde het algemeen bestuur in met het voorstel voor de nieuwe hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf, Remco Bosma, vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Tevens werd stilgestaan bij het vertrek uit het dagelijks bestuur van hoogheemraden Rob Veenman, Siem Jan Schenk en Saskia Borgers.

Portefeuilleverdeling
De partijen hebben de volgende portefeuilleverdeling voor ogen:
• Algemene bestuurlijke zaken – Dijkgraaf Remco Bosma
• Waterveiligheid en wegen – Arnold Langeveld (VVD)
• Integraal waterbeheer (landelijk gebied) – Jos Beemsterboer (BBB)
• Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed – Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water en Land)
• Waterketen, duurzaamheid en Innovatie – Marjan Leijen (PvdA)
• Middelen en participatie – Simon Ruiter (ongebouwd)

Coalitieprogramma 2023-2027 ‘Water verbindt’
Na de verkiezingen is in samenspraak met de vijf partijen een coalitieprogramma opgesteld. Dit beschrijft op hoofdlijnen waar het dagelijks bestuur zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. “Met dit coalitieprogramma op hoofdlijnen zetten we in op een actief beleid op basis van een aantal uitgangspunten: dichtbij onze inwoners, samenwerkend vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met een gebiedsgerichte aanpak om optimaal gebruik te kunnen maken van lokale kennis en ervaring, toekomstgericht en duurzaam. Zo kunnen wij ons gebied bewoonbaar en werkbaar houden voor inwoners en bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten.”

Het complete coalitieprogramma is te vinden op https://www.hhnk.nl/dagelijks-bestuur

Fotobijschrift: V.l.n.r.: Secretaris-Directeur Martin Kuipers, Arnold Langeveld (VVD), Dijkgraaf Remco Bosma, Simon Ruiter (Ongebouwd), Marjan Leijen (PvdA), Jos Beemsterboer (BBB), Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water en Land).

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl