19°C
Overcast clouds

Project Zoetwaterboeren zoekt oplossingen voor probleem verzilting 

Officiële aftrap op dinsdag 23 augustus bij Hoeve Lotmeer in Anna Paulowna  

Hoe zorgen we voor een ‘water robuust’ en klimaatbestendig landbouwsysteem? Die vraag staat voorop bij het project Zoetwaterboeren op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna. Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon en Ilse Zaal, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie én voorzitter van de stuurgroep Greenport NHN, geven op dinsdag 23 augustus het startschot. 

Experts van deelnemende bedrijven en kennisinstellingen geven tijdens de bijeenkomst toelichting op het project. Ook is er gelegenheid om het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk te bezoeken en een kijkje te nemen bij opstellingen voor duurzaam agrarisch waterbeheer. 

Klimaatverandering en verzilting 

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter. 

Onderzoeks- en expertisecentrum Hoeve Lotmeer 

Het project Zoetwaterboeren heeft als doel agrariërs oplossingen en handvatten aan te reiken om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Een grote groep bedrijven en instellingen werkt in het project nauw samen aan een praktisch duurzaam watersysteem voor individuele agrarisch ondernemers. Hierbij is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum. Op het bedrijf zijn diverse praktijkopstellingen ingericht om proeven te doen en demonstraties te kunnen geven van goed zoetwaterbeheer. 

De ligging van Hoeve Lotmeer en het gevaar van verzilting, waren voor Schenk aanleiding om voor voldoende zoet water zelfvoorzienend te willen worden. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer. 

Opening en informatiedag 

Met de officiële openingshandeling op dinsdag 23 augustus geven Rian van Dam en Ilse Zaal de aftrap voor het project Zoetwaterboeren. Direct aansluitend zal er vanaf 17:00 uur op dezelfde locatie een informatieve bijeenkomst plaatsvinden ‘NPPL on Tour’. Aanmelden voor NPPL on Tour kan via: https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/ontour. Hier is ook meer informatie te vinden. 

Het programma 

14:00 – 14.20 uur:           Kennismaking en visie bedrijf door Klaas Schenk 

14:20 – 14.40 uur:           Kennismaking met het project door Pieter Vlaar (Vertify) 

14:40 – 15:00 uur:           Opening van het project door Rian van Dam en Ilse Zaal 

                                        Overhandigen van deelnamebord aan de projectpartners 

15:00 – 15:15 uur:           Korte pauze 

15:15 – 16:15 uur:           Excursie naar de percelen en toelichting & bezoeken stands 

16:15 – 17:30 uur:           Terug van het perceel, afsluiting en netwerken 

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl