0°C

Strategie Waterverdeling bij droogte ter inzage

Door klimaatverandering komen lange perioden van droogte steeds vaker voor. Daardoor is er minder water beschikbaar met gevolgen voor mensen, dieren en de natuur. Om de gevolgen van langdurige droogte te beperken, heeft HHNK de strategie voor de waterverdeling aangepast. De ontwerpstrategie ligt nu ter inzage voor een periode van zes weken. Daarnaast organiseert HHNK op 16 november een informatiebijeenkomst.

In de strategie is het nieuwe beleid vastgelegd over de waterverdeling bij een (dreigend) watertekort. De aanpassing is nodig omdat de waterbeheerders rond het IJsselmeergebied nieuwe afspraken hebben gemaakt over de waterverdeling van het zoete water afkomstig uit het IJsselmeergebied. Dit zoete water wordt ingelaten om het water op peil te houden en het is beschikbaar voor verschillende gebruiksfuncties, zoals het beregenen van gewassen.

Duurzaam en spaarzaam
Als er bij langdurige droogte te weinig water beschikbaar is, heeft HHNK de taak om het beschikbare zoete water duurzaam en spaarzaam te verdelen over het gebied en de verschillende gebruiksfuncties. De vernieuwde strategie waterverdeling bevat de  volgordelijk te nemen maatregelen om water te besparen en te verdelen. Bij een dreigend watertekort blijft water zo lang mogelijk beschikbaar voor cruciale voorzieningen, zoals de dijken, de drinkwatervoorziening en de energiecentrales. Daarna voor zaken als het beregenen van gewassen, scheepvaart en recreatie.

Land- en tuinbouw
Ook in droge periodes probeert HHNK zoveel en zo lang mogelijk water beschikbaar te stellen voor de beregening en irrigatie van gewassen. De eerste maatregelen zijn gericht op waterbesparing, zoals het beperken van schutbewegingen bij sluizen en het sluiten van vispassages. Bij aanhoudende droogte, kan een beregeningsverbod worden ingesteld. Dit raakt met name de agrarische sector. Voor de beregening van sommige kapitaalintensieve gewassen zal bij een aanhoudende droogte toch nog water beschikbaar worden gesteld. Daarmee wordt geprobeerd ernstige sociaaleconomische schade door watertekort te beperken of zelfs te voorkomen. Om er in tijden van droogte voor te zorgen dat het nog voor de landbouwsector beschikbare water zo optimaal mogelijk wordt benut, werkt HHNK samen met een adviescommissie van verschillende land- en tuinbouworganisaties.

Inzage
De ontwerp Strategie Waterverdeling ligt vanaf 23 oktober 2023 zes weken ter inzage. Het document is online in te zien en op het HHNK-kantoor tussen 09.00-17.00 uur. Er zijn drie manieren om te reageren. Schriftelijk per post, digitaal en mondeling. Kijk op www.hhnk.nl/droogte-en-waterverdeling voor meer informatie.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 16 november organiseert het hoogheemraadschap een informatieavond met een toelichting op de nieuwe strategie met ruimte voor gesprek. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur bij HHNK, Stationsweg 136 in Heerhugowaard.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl