0°C

Vanaf 2023 onderhoudt Hoogheemraadschap 26 km van het stedelijk water in Opmeer

Per 1 januari 2023 is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verantwoordelijk voor het onderhoud van 15 extra kilometer aan stedelijk water in Opmeer. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het beheergebied, is het logisch dat HHNK deze taak overneemt.

Met ingang van komend jaar maait en baggert het hoogheemraadschap niet alleen 11 kilometer aan primaire waterlopen in Opmeer maar ook andere sloten die in verbinding staan met het watersysteem. Dat geldt voor smalle en brede sloten met een publiek belang, die openbaar toegankelijk zijn en waar onderhoud machinaal kan plaatsvinden. Dat gaat om 15 kilometer. Daarmee onderhoudt HHNK in totaal 26 kilometer stedelijk oppervlaktewater in Opmeer. Alleen kleine sloten worden nog onderhouden door de gemeente of particulieren. De watergangen in onderhoud bij het hoogheemraadschap worden minimaal eens per jaar gemaaid omdat waterplanten de doorstroming van het water belemmeren. Ook het baggeren en het onderhoud van stuwtjes en gemalen is een taak van het hoogheemraadschap. Voor het schoonhouden van het water, zoals het verwijderen van zwerfafval, blijft de gemeente verantwoordelijk.

Van toezichthouder naar uitvoerder
Hoogheemraad Klazien Hartog en wethouder Vincent Buis tekenden op woensdag 26 oktober de overeenkomst voor de overdracht van 15 kilometer waterlopen. Hoogheemraad Klazien Hartog: “In het kader van efficiëntie beoordelen we als overheden welke partij het best is toegerust voor de uitvoering van taken. En bij waterbeheer is het logisch dat wij die werkzaamheden uitvoeren. Als verantwoordelijke voor het watersysteem hielden we al toezicht. Nu hebben we de wijze van uitvoeren zelf in de hand.” Wethouder Buis juicht deze overdacht ook toe: “Bij hevige buien en droogte is een goede af- en aanvoer van water belangrijk. Het is goed deze watertaak aan een organisatie met zoveel kennis en ervaring over te dragen. Het onderhoud is in goede handen bij het waterschap.”

Ruimte voor de maaiboot
Omwille van een onbelemmerde overdracht is vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de waterlopen. Er is goed zicht op de hoeveelheid bagger in de sloten en de waterkant is ontdaan van wrakken van bootjes en vermolmde beschoeiing. Om met de maaiboot te kunnen varen, moet er voldoende ruimte zijn. Het onderhoud is nu op orde. Buis: “We hebben zorg willen dragen voor een soepele overgang en dan moet je de boel natuurlijk wel netjes achterlaten.”

Informatieavond in november
Inwoners van Opmeer zullen niet veel merken van de overdracht. Behalve inwoners die nu zelf sloten onderhouden: in enkele gevallen hoeft dat niet meer. Zij en andere belangstellenden kunnen zich tijdens een inloopavond informeren. Iedereen is welkom op 29 november tussen 19.00 uur en 21.00 uur op het gemeentehuis van Opmeer.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl