0°C

Vogelgriep bij vleeskuikens in Grootschermer en Willemstad

Op twee vleeskuikenbedrijven in het Noord-Hollandse Grootschermer en het Noord-Brabantse Willemstad is vogelgriep vastgesteld. Op deze bedrijven worden respectievelijk 170.000 en 46.000 kuikens geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat in beide gevallen waarschijnlijk om de hoogpathogene variant.

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Grootschermer ligt één ander bedrijf, een zorgboerderij met legpluimvee. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere bedrijven. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Willemstad liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rond dit bedrijf liggen zeven andere pluimveebedrijven. Ook hier geldt voor deze zone per direct een vervoersverbod.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt een jachtverbod in dit gebied.

Traceringsonderzoek

Vanwege de besmetting op beide bedrijven wordt een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties.

Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bron: www.nieuweoogst.nl

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl