0°C

Op Toer bij de Boer

Natuurboer Jaap Prins

Water Natuurlijk is de komende weken op toer bij de boer. In gesprek met de boer en de boerin horen we hoe ze omgaan met de kwaliteit van water, peilbeheer en droogte. We willen horen wat ze van het waterschap verwachten en waar wij een bijdrage kunnen leveren. Wil je mee naar de boer? Dan kan dat op 10 december. Meld je aan via onze website waternatuurlijk.hhnk@gmail.com

Bij boer Jaap: melkveehouder in de Eilandpolder. De stal is volledig onder constructie. Voor de kerst moet het klaar zijn. Er wordt op dit moment hard gewerkt om het stalsysteem aan te passen en twee melkvee bedrijven ineen te schuiven. Wat ooit in 2013 begon met een aantal dikbillen liep in 2018 over naar het echte werk. Toen kreeg Jaap de smaak echt te pakken. Hij kocht 30 rood en zwartbonte koeien. Doordat andere veehouders met hun bedrijf stopten kon Jaap bedrijf en vee overnemen. Nu melkt Jaap met zijn neef en vader zo’n 230 koeien en als we het jongvee erbij optellen is dat nog eens 50 extra. Dat lijkt heel veel. Maar op 240 ha valt dat allemaal reuze mee. Dat is bijna een koe per 1.5 ha.

Jaap is natuurboer. Dat houdt in dat hij, weidevogelbeheer combineert met zijn boerenbedrijf (weidevogelbeheer is een gelijkwaardige nevenfunctie/poot van zijn activiteiten. Dagelijks is hij te vinden op en om het water van de Eilandspolder. Zo kan hij met zijn eigen ogen zien hoe het land en zijn vee erbij staan. Hij zorgt ervoor dat greppels die droogvallen, vernat worden door het boezemwater wat hij zelf oppompt. Zo ontstaat een plas dras landschap waardoor de kluut en grutto welig tieren. Hij haalt het riet weg waar nodig, verwijdert bosschages en maait het gras pas als hij zeker weet dat er geen vogel broedt of een hazenfamilie een nestje heeft. De vos is de predator waar hij last van heeft. Vossen kunnen als ze in het gebied zitten in een paar uur tijd het weidevogelbeheer van jaren verstoren.

Door de subsidies die Jaap ontvangt van provincie en de opbrengsten van de melkveehouderij kan hij van zijn bedrijf leven. Jaap kan door deze werkwijze namelijk niet net zoals reguliere boeren eiwitrijk gras, in het vroege voorjaar tot late najaar, vier tot vijf keer maaien waardoor zijn koeien heel veel meer liters melk produceren. Jaap kiest er bewust voor om op deze natuurinclusieve wijze te werken, waardoor er minder melkproductie is, maar dat hij wel meer kan bijdragen aan natuurontwikkeling, dierenwelzijn, weidevogelbeheer en de waterkwaliteit.

Wel heeft hij het waterschap nodig bij het uitvoeren van achterstallig onderhoud van de baggerwerkzaamheden en bij het peilbeheer. Het zou geweldig zijn om een proef te mogen doen met een hoger peil voor een aantal percelen in de maanden maart tot en met juni. Dan hoeft Jaap niet al die greppels handmatig te vernatten maar blijft het water er mooi instaan. Daarvoor en erna kan het peil blijven zoals nu wordt uitgevoerd. Het heeft niet alleen voordeel dat de waterstand voor de weidevogels prima is, het heeft tevens een bufferende werking, voor de natuurontwikkeling en zal de verzilting tegengaan. Water Natuurlijk broedt de komende weken op welke wijze dit voorstel wordt ingediend.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl