0°C

RundNL moet kwaliteit en gezondheid rundvlees borgen

VleesveeNL, LTO Melkveehouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) hebben stichting RundNL opgericht. Ze nemen daarmee individuele rundveehouders werk uit handen met betrekking tot de borging van rundvlees.

Met de komst van de stichting is een volgende stap gezet in de transparantie en borging van de kwaliteit, volksgezondheid en dierenwelzijn in de rundveesector. Daarmee wordt bovendien meerwaarde gegeven aan het rundvlees van Nederlandse origine. Het werkterrein omvat drie zaken: Monitoring Kritische Stoffen Rund (MKS-Rund), Kwaliteitscriteria voor de rundveehouderij (GHP) en de regie op informatie bij het Voedsel Keten Informatie (VKI)-formulier.

Wat betreft de monitoring: er is een plicht vanuit de overheid voor sectoren om aan zelfcontrole te doen wat betreft de monitoring van kritische stoffen. Er mogen geen residuen (vooral resten van diergeneesmiddelen) in het slachtdier aanwezig zijn als het wordt aangeboden aan het slachthuis. De pluimvee- en de varkenshouderij hebben deze verplichting al jaren ingevuld.

Kritische stoffen

Voor de rundveehouderij was die borging niet centraal geregeld, waardoor iedere veehouder zelf nog verantwoordelijk is om de monitoring op kritische stoffen te organiseren. RundNL geeft straks invulling aan de wettelijke plicht dat sectoren die zelf moeten borgen via het sectorale programma MKS-Rund.

RundNL verwacht dat de monitoring begin 2022 van start gaat en werkt hiervoor nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die schetst de kaders en ziet erop toe dat MKS-Rund voldoet aan de wettelijke eisen. Naast deze toezichthoudende rol blijft de NVWA toezien op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen door steekproefsgewijze controle in slachthuizen en op primaire bedrijven.

Samenwerken

De stichting zal zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande borgingssystemen als Q-Rund (van Qlip), IKB-Rund (van KIWA) en IKB Nederland (van Producert). Naar schatting 98 procent van de aangeboden slachtrunderen valt onder een van deze borgingssystemen. Wel zal aan elke rundveehouder worden gevraagd zich eenmalig online aan te melden via de site van RundNL om de koppeling met de bestaande borgingssystemen mogelijk te maken.

Het tweede speerpunt van RundNL gaat over de kwaliteitscriteria voor de rundveehouderij (GHP). De focus ligt daarbij eerst op het transport van runderen naar de slachterij. Dat moet voldoen aan specifieke eisen voor transport en aflevering. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de rundveehouder, transporteur en handelaar. In de praktijk gaat dat in de meeste gevallen goed, maar soms is er twijfel of een rund kan worden getransporteerd.

RundNL gaat in samenwerking met Vee&Logistiek de rundveehouder, de handelaar en transporteur daarmee helpen door praktische hulpmiddelen te ontwikkelen ter ondersteuning bij het gebruik van de Europese richtsnoeren voor de beoordeling van transportwaardigheid.

Bron: www.nieuweoogst.nl.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl