0°C

Maaien waterplanten gestart voor doorstroming water (video) 

Half juni is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gestart met het maaien van de waterplanten in circa 3.270 km sloten. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen. Want hoewel het nu droog is moet bij een flinke regenbui ons watersysteem er klaar voor zijn om overtollig water, waar nodig, af te voeren. Door waterplanten en riet te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houden we Noord-Holland droog. Tijdens het maaien houden we ook rekening met de natuur.

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze houden de bodem en zwevende deeltjes vast, ze nemen licht en voedingsstoffen op en gaan daarmee de strijd aan met (blauw)algen. Ook bieden ze een schuilplaats voor kleine dieren en vissen. Over het algemeen geldt: hoe meer soorten, hoe beter de kwaliteit van het water. Teveel waterplanten kunnen echter overlast veroorzaken.

Planning maaien
We maaien, waar nodig, twee keer per jaar. De eerste maaironde is van 15 juni tot 1 augustus. We maaien dan maximaal 60 procent van de waterplanten weg, zodat er genoeg leefruimte overblijft voor de waterdieren. We maaien vooral het diepere middengedeelte van de sloot. Aan de zijkanten laten we de waterplanten zo veel mogelijk staan. Dat zijn de plaatsen waar kleine vissen, kikkers, salamanders en torretjes zich schuil houden, en die willen we zo min mogelijk verstoren.

Op 1 september start de tweede maaironde. In deze tijd is de natuur minder gevoelig voor verstoring en maaien we intensiever. We maken het water klaar voor de winter. Het regent dan meer en we moeten dan extra veel water kunnen afvoeren. Waterdieren geven we zoveel mogelijk de kans om te ontsnappen.

Visvriendelijk maaien
Als de watertemperatuur te hoog is, dan stellen we het maaien uit. Vissen kunnen door de hoge temperatuur sloom zijn en snel tekort aan zuurstof krijgen. Het maaisel blijft minimaal 48 uur langs de kant liggen, zodat dieren die zijn mee geschept nog terug kunnen naar de sloot. Andere maatregelen die we nemen kun je zien op de website en in deze video.

Maaien van riet
Riet beschermt de oevers van wegen en dijken. Als riet de doorstroming van het water teveel belemmert, dan wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, dan beheren we het op een manier waarvan de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt heeft. Dit betekent op de meeste plekken dat we het riet eens in de drie jaar gefaseerd maaien: steeds laten we een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen.

Meer informatie over het maaien zie: hhnk.nl/maaien-van-waterlopen-sloten-en-vaarten

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl