Een duurzame toekomst door Het Nieuwe Telen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Seed-valley

Sterke samenwerking tussen Seed Valley en het onderwijs

Seed Valley in Noord-Holland is wereldwijd hét centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie. Tientallen bedrijven werken er dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe groenten- en bloemenrassen. Om een goede koppeling tussen opleidingen en de praktijk te houden, werken Seed Valley-bedrijven onder andere samen met Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s), zoals het Clusius College in Hoorn. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het project “Het Nieuwe Telen: gas erop!”. Doel van het project “Het Nieuwe Telen: gas erop!” is kennisverspreiding en adoptie van Het Nieuwe Telen via het onderwijs naar de praktijk.

Het Nieuwe Telen is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en gedragsverandering van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas, met als neveneffect het besparen van energie en water. Door te sturen op temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en scherming ontstaan nieuwe teelstrategieën met energiebesparing en benutting van natuurlijk licht.

Plant in balans

Teelstrategieën waren in het verleden gebaseerd op het fingerspitzengevoel van de teler met zijn groene vingers en flinke dosis ervaring. Bij Het Nieuwe Telen wordt er meer uitgegaan van de behoeften van de plant. Deze behoeften worden in kaart gebracht door objectieve observaties van nieuwe technieken. Het Nieuwe Telen legt zo de focus op het verzamelen van data over planten, om op basis daarvan de teelt aan te sturen. Denk hierbij aan data over de temperatuur, de luchtvochtigheid en de stand van huidmondjes van de plant. Dit alles levert een plant in balans op, die weerbaarder en beter producerend is. En doordat de plant sterker is, hoef je minder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen.

Hard nodig

Ondanks een groot aanbod aan expertise, technologie en data, heeft Het Nieuwe Telen de afgelopen 10 jaar nog niet de vlucht genomen die verwacht werd. Dat is jammer, want door Het Nieuwe Telen worden er hogere opbrengsten in de tuinbouw behaald met minder gebruik van grondstoffen, zoals mineralen en zoet water. Dit is op zijn beurt weer van belang omdat de wereldbevolking groeit. Om iedereen te kunnen blijven voorzien van gezonde voeding, moeten we meer produceren met minder gebruik van grondstoffen. Technische innovaties, zoals bij Het Nieuwe Telen zijn hierbij dus hard nodig. Vandaar dat het project “Het Nieuwe Telen: gas erop!” is opgezet.

Ondernemers als coaches

Binnen het project “Het Nieuwe Telen: gas erop” is gekozen voor een praktijkgerichte aanpak: toepassingen op praktijkbedrijven staan centraal. Studenten studeren af op deze bedrijven, bijgestaan door hun docenten en een onafhankelijk expertteam.
Fred Wever is docent Plantenteelt bij het Clusius College in Hoorn en betrokken bij “Het Nieuwe Telen: gas erop!”. Enthousiast vertelt hij over de bijbehorende samenwerking tussen zijn studenten en ondernemers:“Bij het Clusius College koppelen we onze studenten aan het begin van hun studiejaar aan agrarische ondernemers uit de regio. Deze ondernemers coachen onze studenten tijdens hun studie en dat werkt uitstekend! Het is daarbij mooi om te zien dat onze afgestudeerde studenten meestal direct aan de slag kunnen bij allerlei bedrijven binnen de agrarische sector, zo ook bij Seed Valley-bedrijven.
Onze studenten leren uiteraard alles over Het Nieuwe Telen. Dat gebeurt onder andere in ons Clusius Lab. Binnen dit lab worden de studenten individueel verantwoordelijk gemaakt voor een teelt. Aan het begin van het studiejaar mogen studenten kiezen welke teelt ze willen. Daarbij worden ze bijgestaan door onze docenten en de coachende ondernemers.”

Het Nieuwe Telen in de praktijk

Een voorbeeld van een bedrijf dat zo’n coachende rol biedt voor studenten is het Seed Valley-bedrijf Enza Zaden. Jan van der Zee is daar Teeltmanager: “Zelf heb ik acht jaar geleden de eerste cursus van Het Nieuwe Telen bij een komkommerteler gevolgd. In de cursussen zag ik al snel de koppeling tussen natuurkunde en biologische processen. De plant wordt centraal gesteld en met de juiste meettechnologie ben je dagelijks bezig om het optimale uit de plant te krijgen. Door die goede resultaten pas ik Het Nieuwe Telen vaak toe in mijn werk bij Enza Zaden. Afgestudeerden, zoals die van het Clusius, brengen veel nieuwe kennis over Het Nieuwe Telen bij ons binnen. Die kennis zetten wij weer in om samen onze producten verder te verbeteren. Een win-winsituatie!”

Workshops, lezingen en projecten

Binnen het project “Het Nieuwe Telen: gas erop!” worden er ook verschillende events georganiseerd om het bedrijfsleven te koppelen aan het onderwijs. Gert Engbers van het Wellantcollege legt uit: “Binnen het Praktijkcluster Tuinbouw Uitgangsmaterialen, waar ik assistent-projectleider ben, werken zes AOC’s landelijk samen om het bedrijfsleven te koppelen aan het onderwijs. Dat doen we al zes jaar met het landelijk organiseren van workshops, lezingen en het opzetten van projecten met studenten en bedrijven. Op deze manier ontstaan er gesprekken tussen studenten, docenten en telers en vindt er kennisoverdracht plaats. Precies waarvoor het project bedoeld is!”

Vacatures

De opkomst van Het Nieuwe Telen laat zien dat de tuinbouwsector zich blijft ontwikkelen. Carolien Wagenaar, Programmamanager bij Seed Valley, ziet dat ook terug in de stijgende vraag naar personeel: “Er is continu vraag naar nieuwe collega’s. Alleen al op het gebied van teelt en gewasverzorging plaatsen we jaarlijks zo’n 30 vacatures op onze website. Daarbij zien we de toepassing van Het Nieuwe Telen binnen het werk bij Seed Valley steeds vaker. De rol van gewasverzorger gaat naast kennis over planten, ook steeds meer over technologie. Super interessant voor jongeren! Kortom: Het Nieuwe Telen is een belangrijke ontwikkeling voor een sterke sector en een duurzame toekomst!”

Voor meer informatie over Seed Valley en haar partners zie www.seedvalley.nl.


Wees sociaal, deel lokaal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl