0°C

PlantKracht: lesserie over kweken, planten en zaden

Planten en zaden zijn belangrijk voor de toekomst. Om meer kennis te verspreiden, hebben het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en de branchevereniging Plantum het lesmateriaal PlantKracht ontwikkeld. Het imago van de plant en de plantensector mag worden bijgesteld. Drie lesboekjes worden gepresenteerd: Ecologie, De Cel en Genetica.

Gewassen zorgen niet alleen voor eten op ons bord, maar planten geven ook zuurstof en halen CO2 uit de lucht. Leerlingen denken dat planten en de plantensector saai zijn, volgens co-auteur Tycho Malmberg van NIBI. “Maar planten en de sector zijn verre van saai. Bovendien is er goed geld mee te verdienen. Een kilo tomatenzaad is meer waard dan een kilo goud.”

In de lessenserie wordt voorgesorteerd op de toekomst om de toenemende wereldbevolking te voeden. Ook duurzaamheid komt aan bod. Bijvoorbeeld door lessen over het selecteren en het veredelen van gewassen die zouttolerant zijn. “Door de klimaatverandering komt er steeds meer zilte landbouwgrond bij die anders niet geschikt is om gewassen op te telen”, zegt Malmberg.

Nederland is een belangrijke speler op het gebied van plantenzaadveredeling en onderzoek naar nieuwe gewassen die bijvoorbeeld zouttolerant zijn. “Door gewassen zouttolerant te maken komt er naar schatting 1,5 miljard hectare landbouwgrond bij. Dat zijn 3 miljard mensen die extra gevoed kunnen worden”, zegt Malmberg.

Biologie

De boeken worden aangeboden als vervanging voor bepaalde onderdelen van de biologielessen. “Het lesmateriaal in de biologieschoolboeken is de laatste jaren veelal gericht op de biologie van het menselijk lichaam. De kennis van biologie over planten en de genetica kwamen er een beetje bekaaid vanaf. Met deze serie hopen we het imago van de plant en de sector bij te stellen”, zegt Malmberg.

Het lesmateriaal PlantKracht is bedoeld voor de bovenbouw havo/vwo en MBO 3/4. Leerlingen wordt kennis bijgebracht van groenten, bloemen en landbouw, waarbij practicums en reguliere lesopdrachten worden afgewisseld.

Ecologie In de lesserie Ecologie gaat het onder meer over makkelijk te telen en te verkrijgen gewassen als komkommers, tomaten en gerbera’s. Daarnaast wordt ingegaan op de interactie tussen planten, dieren, grond, mineralen en mensen voor een gezond organisme. Leerlingen krijgen hiermee een kijkje in de wereld van productie en natuur.

Cel

In het lesmateriaal De Cel komt een minder bekende wereld aan bod en behandelt bijvoorbeeld de genoomredigeertechniek CRISPR-Cas9. Met CRISPR-Cas ofwel genetische modificatie kunnen gewassen resistent gemaakt worden voor verzilting. Ook wordt ingegaan op het telen van haver voor mensen met een glutenintolerantie.

Genetica

In navolging op het lesmateriaal De Cel, gaat het in het leerboek Genetica over het werk van de veredelaars. Hoe kom je tot al die verschillende soorten tomaten of verschillende kleuren bloemen. Kennis van de genetica is essentieel. Hiervoor worden ook drie casussen van gentechgewassen behandeld.

Met het lesmateriaal hopen NIBI en Plantum op meer aandacht voor planten en de plantensector, zodat meer leerlingen kiezen voor een beroep in de planten en zaadsector. Malmberg: “Planten zijn belangrijk en dat is ook onze boodschap. Ook voor de transitie naar meer plantaardige eiwitten als voedselbron in plaats van dierlijke eiwitten.”

De lesboekjes en PowerPoint presentaties zijn gratis te bestellen via: www.nibi.nl/pagina/plantkracht

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl