0°C

CBS: Schaalvergroting bollen gaat door

De schaalvergroting in de bloembollenteelt gaat verder, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bollenbedrijven nam sinds 2000 met ruim 40% af van 2,7 tot 1,6 duizend nu. Het areaal groeide van 22,5 duizend hectare in 2000 naar 27,3 duizend hectare nu.

De gemiddelde bollenteler heeft ruim 17 hectare bollen, een verdubbeling sinds 2000. Op die hectares staan voornamelijk tulpen, gevolgd door narcissen, hyacinten en gladiolen. In 2021 werd op 27,3 duizend hectare landbouwgrond bloembollen geteeld. De teelt van bloembollen op de vollegrond lag in de periode 2000–2014 rond de 23 duizend hectare. In de jaren daarna nam het areaal met bijna vierduizend hectare toe. De laatste drie jaar is de groei opgehouden.

Meer tulpen, minder gladiolen

De recente groei van het areaal is te danken aan de uitbreiding van de teelt van tulpen sinds 2015. Het areaal nam van 2015 tot nu toe met 2,3 duizend hectare tot een totaal van 14,5 duizend hectare. Op ruim de helft van het totale bollenareaal staan tulpen: 53 procent. Lelies zijn goed voor ruim 20% van het areaal. De oppervlakte lelies groeide van 1,1 duizend hectare in 1980 tot 5,8 duizend hectare in 2021. Het areaal gladiolen is vergeleken met 1980 met bijna twee derde afgenomen, het areaal narcissen bleef gehandhaafd op 1,5 duizend hectare.

Gemeenten met 1000 ha of meer

In negen gemeenten is meer dan duizend hectare met bloembollen geplant. Dat zijn Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Medemblik, Midden-Drenthe, Noordoostpolder, Noordwijk, Drechterland en Koggenland. Het grootste aaneengesloten bloembollengebied is in de kop van Noord-Holland. In de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder stond in 2020 28% van het areaal.

Bron: Greenity.nl

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl